Sign up Todagarscrossen 

Tidsrom: 02.06.2018 - 03.06.2018. Organizer: NMK Vikedal. Race type: Bilcross.

Bilcross over 2 dagar med flotte premiar Ord. påmeldingsfrist er 27. mai, men for medl. i NMK Vikedal er det 23. mai.

Påmeldingsfristen er 31.05.2018

Påmeldingen er avsluttet