Sign up BERGENSRACET 22.april 2023 

Tidsrom: 22.04.2023. Organizer: NMK Bergen. Race type: .

Alle lokale førere må snarest melde inn sin funksjonær. OBS!! Alle lisenser skal sendes inn på forhånd til mail bil@nmkbergen.no innen påmeldingsfristen går ut. Lisensene må også medbringes på løpsdag. Gjelder også ledsager/anmelder. Påmelding er først gjeldende når lisenser er sendt inn og startavgiften er registrert betalt og lokale førere har meldt inn sin funksjonær.

Påmeldingsfristen er 22.04.2023

Påmeldingen er avsluttet